Sekcja tenisa stołowego

Sekcja tenisa stołowego została założona jesienią 2012 roku. Członkowie tej sekcji uczestniczą w treningach trzykrotnie w tygodniu. Podczas treningów porad instruktorskich udziela trener ks. Leszek Rygucki. Sekcja ta rozwija się bardzo prężnie. Na koniec roku 2013 sekcja liczyła już 24 członków, a średnio w zajęciach uczestniczyło 19 osób. Oprócz udziału w turniejach tenisowych organizowanych przez Stowarzyszenie członkowie sekcji w roku 2013 uczestniczyli w rozgrywkach ligowych. W rundzie wiosennej jedna drużyna brała udział w międzypowiatowej amatorskiej lidze tenisa stołowego, natomiast w rundzie jesiennej w rozgrywkach uczestniczyły już trzy drużyny. Sekcja prowadzi własną stronę internetową.

Więcej o sekcji tenisa stołowego

Turnieje i wyniki

Dla sympatyków tej dyscypliny sportu Zarząd Stowarzyszenia co roku planuje rozegranie dwóch otwartych turniejów tenisa stołowego: wiosenny i zimowy. System rozgrywek na turniejach uzależniony jest od liczby uczestników. Wyniki zorganizowanych turniejów załączono w odnośniku poniżej.

Wyniki turniejów tenisa stołowego

Realizowane projekty

W ramach zajęć treningowych i organizowanych turniejów tenisa stołowego realizowany jest projekt zatytułowany "Sport zawsze dobry wybór". Jest to projekt finansowany przez Miejsko-Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu. Jego celem jest promocja zdrowego stylu życia bez uzależnień.