Sekcja piłki siatkowej

Po raz pierwszy spotkaliśmy się w sali gimnastycznej by zagrać w piłkę siatkową w roku 2002. Początkowo trudno było zebrać liczbę osób potrzebną na dwie pełne drużyny, ale z czasem zwolenników tej dyscypliny przybywało i bywały dni, w których na zajęciach pojawiało się nawet 30 osób. Oczywiście grać w takich warunkach było ciężko, dlatego też zrodził się pomysł utworzenia formalnych struktur czyli stowarzyszenia, do którego przynależność uprawniałaby do uczestnictwa w organizowanych zajęciach piłki siatkowej. Pomysł ten zrealizowano w roku 2008 zakładając KSKS Gryf. Już w ramach Stowarzyszenia ustalono stały terminarz zajęć oraz regulamin korzystania z sali gimnastycznej a od stycznia 2011 roku zajęcia prowadzone są pod okiem trenera Pana Jerzego Tomczyka. Aktualnie sekcja piłki siatkowej skupia 26 osób w tym 20 członków Stowarzyszenia i 6 osób nie będących członkami. Podczas roku szkolnego zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki o godzinie 19:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kietrzu natomiast w wakacje na boisku wielofunkcyjnym „Orlik 2012”.

Turnieje i wyniki

Od początku funkcjonowania sekcji Stowarzyszenie organizowało turnieje piłki siatkowej, w których brały udział zaprzyjaźnione drużyny z Polski i Republiki Czeskiej. Początkowo było to tylko dwa turnieje w ciągu roku. W chwili obecnej cyklicznie organizowane są 3 turnieje otwarte: wiosenny, letni i jesienny oraz jeden turniej, w którym uczestniczą drużyny tylko z Gminy Kietrz. Wyniki zorganizowanych turniejów załączono w odnośniku poniżej.

Wyniki turniejów piłki siatkowej

Członkowie sekcji siatkówki uczestniczą także w turniejach poza terenem Kietrza organizowanych przez zaprzyjaźnionych sympatyków piłki siatkowej. Tradycyjnie i najdłużej prowadzimy w tym zakresie współpracę z drużyną HOSPODA NA STATKU z czeskich Stepankovic. Oczywiście współpracujemy także z wieloma innymi drużynami. Wykaz działań w załączeniu.

Udział w turniejach organizowanych poza Kietrzem

Realizowane projekty

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje projekt zatytułowany „Gminne potyczki siatkarskie”, który zakłada organizację zajęć treningowych i dwóch gminnych turniejów piłki siatkowej, w których udział weźmie 6 drużyn. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu PROW. W projekcie trwa realizacja zajęć treningowych, odbył się także w dniu 22 lutego 2014r pierwszy z dwu planowanych turniejów piłki siatkowej.

Na przełomie lat 2009 i 2010 Stowarzyszenie zrealizowało projekt zatytułowany: „Polsko-Czeska liga siatkarska Stepankovice, Branice, Neplachovice, Kietrz”, który polegał na organizacji czterech turniejów piłki siatkowej w każdej z miejscowości wymienionej w tytule projektu. Impreza ta była realizowana przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice". W realizacji projektu udział wzięło ponad 60 osób. Podsumowując cykl turniejów uczestnicy zgodnie chwalili wspaniałą atmosferę oraz niezapomniane wrażenia.