Czym się zajmujemy

W ramach działalności statutowej Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno Sportowego Gryf prowadzi działalność trzech amatorskich sekcji sportowych: piłki siatkowej, biegaczy i tenisa stołowego. W ramach poszczególnych sekcji prowadzone są regularne zajęcia treningowe oraz organizowane są turnieje lub zawody sportowe. Członkowie Stowarzyszenia skupieni w poszczególnych sekcjach uczestniczą również w turniejach i zawodach sportowych wyjazdowych organizowanych poza terenem Gminy Kietrz przez inne podmioty lub organizacje sportowe. Stowarzyszenie inicjuje także inne imprezy sportowe Szczegółowe informacje o tych działaniach zawarte są w poszczególnych zakładkach powyżej.

Wykaz aktywności

Dla zainteresowanych w linku poniżej podajemy wykaz imprez sportowych zainicjowanych lub zorganizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w poszczególnych latach oraz informację o ilości uczestników.

Zestawienie imprez sportowych organizowanych przez Zarząd KSKS GRYF

Skąd czerpiemy środki finansowe

Na działalność statutową Stowarzyszenia członkowie regularnie opłacają składki. Nie są to jednak środki wystarczające na pokrycie wszystkich wydatków tak różnorodnego zakresu prowadzonej działalności, dlatego też Zarząd Stowarzyszenia pozyskuje dodatkowe środki finansowe z budżetu gminy, funduszy mikroprojektów Unii Europejskiej i od sponsorów. Szczególnie cenna jest pomoc rzeczowa i finansowa sponsorów, którym składamy serdeczne podziękowania za wszelkie formy wsparcia. Wśród nich są:

  • Bank Spółdzielczy w Raciborzu
  • BIOCHEM S.Jabłoński, D.Czyż Spółka Jawna Kietrz
  • KATOLIK Spółka z o. o. Kietrz
  • Kombinat Rolny Spółka z o. o. Kietrz
  • "NAPRZÓD" Spółka z o. o. Rydułtowy
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AGRO-EKO" Grzegorz Pilch Kietrz
  • Stacja paliw MZ Petrol Mirosław Łaciok
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Opole