Sekcja biegaczy

Gmina Kietrz od dawna znana jest ze swego sportowego charakteru. Przez lata wiodącymi dyscyplinami sportu uprawianymi przez mieszkańców była piłka nożna i badminton. O sportach biegowych nie mówiło się wiele, trudno też było spotkać osoby uprawiające tą dyscyplinę. Sytuacja zmieniła się diametralnie w roku 2007, w którym po raz pierwszy zorganizowano bieg półmaratoński Kietrz & Rohov pod hasłem "Podejdź z sercem do serca - Europa bez granic". Pomysłodawcą i głównym organizatorem był Pan Andrzej Wójtowicz (aktualnie Prezes Stowarzyszenia). Bieg stał na wysokim poziomie organizacyjnym, był ciekawą alternatywą dla szarej codzienności, dlatego znalazł uznanie wśród mieszkańców miasta i uczestników biegu. W kolejnych latach przybywało uczestników a półmaraton stał się gminną imprezą cykliczną. Wydarzenie to zaowocowało także wzrostem zainteresowania sportem biegowym. W krótkim czasie na bocznych drogach i bezdrożach gminnych pojawili się biegacze trenujący biegi długodystansowe. Ich liczba zaczęła wzrastać. Wraz z lepszą kondycją biegaczy zrodziła się potrzeba udziału w zawodach biegowych organizowanych w naszej gminie a także poza jej granicami. Trudności w organizacji takich imprez i wyjazdów były przyczyną nawiązania przez biegaczy wspólnych działań w tym zakresie. Propozycja utworzenia stowarzyszenia, które pomogłoby w organizacji wspólnych treningów i udziału w zawodach biegowych, dodatkowo w pozyskaniu środków finansowych na ten cel została przez biegaczy zaakceptowana, dlatego też wielu z nich było w gronie założycieli KSKS Gryf. Obecnie osoby uprawiające amatorsko biegi czy nordic-walking można w naszym mieście spotkać praktycznie na każdej drodze i o każdej porze dnia i nikogo już fakt ten nie dziwi. Również w naszym Stowarzyszeniu liczba członków uprawiających sporty biegowe wzrasta a ich liczba na koniec 2013 roku przekroczyła 30 osób.

Imprezy biegowe i wyniki

Z chwilą założenia Stowarzyszenia Zarząd zaczął organizować cykliczne imprezy biegowe. Pomysłodawcą większości z nich jest Pan A. Wójtowicz. Cykliczne stały się przełajowe biegi na 6 km organizowane na wiosnę i w jesieni każdego roku, udział w akcji "Cała Polska biega" czy w ogólnopolskim "Kwietnym biegu". W organizowanych biegach nie zawsze chodzi o jak najlepszy czas i zajęcie jak najwyższego miejsca na podium, gdyż biegi te organizowane są dla osób uprawiających sport amatorsko, dla przyjemności a nie dla wyczynu. Dlatego też w załączeniu poniżej zamieszczone są sprawozdania z biegów, które nie koniecznie zawierają listy zwycięzców. Dla członków sekcji biegowej organizowane były również biegi, które nie przybrały charakteru cyklicznego. Niektóre z pomysłów zostały zainicjowane w roku 2013 i ich kontynuacja nastąpi w roku 2014r i w latach przyszłych. Takimi inicjatywami były: "Sztafeta Popieska Kietrz - Wadowice - Kraków" czy "Bieg Świętych Mikołajów". Obydwie były niezwykłe i przyniosły bardzo pozytywne efekty. Więcej o organizowanych zawodach biegowych:

Aktywność członków sekcji biegaczy nie ogranicza się tylko do uczestnictwa w treningach i imprezach biegowych organizowanych przez Stowarzyszenie. Biegacze KSKS Gryf biorą również udział w amatorskich masowych imprezach biegowych organizowanych w różnych miastach w Polsce i w przygranicznych czeskich miejscowościach zajmując często bardzo wysokie miejsca w rankingach. Więcej o udziale biegaczy w odnośniku poniżej

Udział biegaczy KSKS Gryf w imprezach biegowych

Realizowane projekty

Członkowie sekcji biegaczy zrealizowali do tej pory tylko jeden projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt zatytułowany "Bieg dla Europy" realizowano w roku 2010 przy współpracy z czeskimi biegaczami AO Koberice. W każdym z dziesięciu działań przewidzianych do wykonania udział brało 20 biegaczy. Głównymi celami projektu były: rozwój współpracy między biegaczami, promowanie zdrowego stylu życia i wymiana doświadczeń w technikach trenowania biegów na długich dystansach. Impreza ta była realizowana przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice". Jak podkreślali wszyscy uczestnicy projekt ten długo pozostanie w pamięci z uwagi na wzorową organizację i przyjacielską atmosferę wszystkich wspólnych zajęć.